Trang sinh học

Chuyển đổi người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu Liên hệ chúng tôi

 

EVG - Free URL Shortener & Custom Free Link

Một liên kết để thống trị tất cả.

Tạo hồ sơ đẹp và thêm nội dung như liên kết, quyên góp, video và hơn thế nữa cho người dùng mạng xã hội của bạn. Chia sẻ một hồ sơ trên mạng xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

Bắt đầu
 Tiêu chuẩn mới
Theo dõi và tối ưu hóa.

Hồ sơ hoàn toàn có thể theo dõi và bạn có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào các liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Bắt đầu
 Có thể theo dõi đến dấu chấm